Få hjælp og støtte i forbindelse med bisættelse hos begravelsesforretning i Randers

26 november 2019
Astrid Pedersen
Få hjælp og støtte i forbindelse med bisættelse hos begravelsesforretning i Randers

Med et dødsfald følger sorg, savn – og desværre også en masse praktiske opgaver, som skal løses inden for ganske kort tid. Først og fremmest er der naturligvis en begravelse eller en bisættelse, som skal arrangeres. Men der er også et bo, som skal gøres op, en bolig, som skal ryddes og tømmes for materielle effekter, samt diverse abonnementer, bank konti og pensions og forsikrings ordninger, som skal afvikles.

Alt dette arbejde skal udføres, mens man som nærmeste pårørende til den nyligt afdøde står midt i før nævnte savn og sorg. Der bliver ikke levnet megen plads til refleksion eller tid til at søge trøst hos andre efterlevende, hvis man selv påtager sig alle disse opgaver.

Derfor vælger de fleste at få hjælp til rydning af dødsbo hos en marskandiser, og til det medfølgende papir arbejde hos en dygtig advokat. Men hvor går man hen, når man har brug for hjælp til at arrangere begravelsen eller bisættelsen?

Få hjælp til opgaver i forbindelse med dødsfald hos den lokale bedemand

Bedemanden er den første person, du kontakter ved et dødsfald. Det er bedemandens fremmeste opgave at varetage den afdøde, når det handler om klargøring, kisteilæggelse, og transport mellem hjem, kapel og kirke. Men bedemandens arbejde begrænser sig ikke til disse opgaver.

Bedemanden kan sagtens være behjælpelig med eksempelvis indhentning af begravelses hjælp fra kommunen eller fra den afdødes egen pensions ordning eller forsikring. Vælger du en lokal bedemand, har vedkommende med stor sandsynlighed allerede god kontakt til præsten og kirkekontoret i det sogn, hvorfra den afdøde skal bisættes, og kan derfor træffe de nødvendige aftaler desangående.

Samtidig vil bedemanden gerne være behjælpelig med udfærdigelse af dødsannonce samt indrykning af denne i lokale eller landsdækkende aviser og dagblade. Og din bedemand kender højst sandsynligt de kroer eller restauranter i lokal området, som kan stille lokaler til rådighed i forbindelse med gravøl eller reception.

Find den lokale begravelsesforretning i Randers på per-wraa.dk

Flere Nyheder

18. november 2022

Hvad er babyrytmik?