Få effektiv hjælp til alkoholbehandling på et misbrugscenter

25 december 2018
Astrid Pedersen
image

Når et familiemedlem, en nær bekendt eller en kær ven rammes af alkoholisme, rammes de pårørende samtidig også af en følelse af alt overvældende afmagt og sorg. Det er nemlig yderst sjældent, man ved, hvad man skal stille op i den forfærdelige situation. Ofte opdages afhængigheden først, når misbruget er blevet så omfattende, at det er for sent at rette op på det uden professionel hjælp.

Alkoholikerens vigtigste våben og største færdighed er nemlig at holde misbruget skjult, og benægte, at han eller hun har et problem med afhængighed – selv over for vedkommende selv. Og i mange tilfælde når vedkommende at støde alt og alle fra sig, som betyder noget for vedkommendes liv, idet afhængigheden og misbruget får overtaget i den misbrugsramtes liv.

Få professionel hjælp til alkoholbehandling før det er for sent

En misbruger kan således miste både eksistensgrundlag i form af job, vigtigt støtte netværk i form af venner og kolleger samt det vigtigste fundament i et menneskes tilværelse, nemlig familien, før han eller hun får chancen for at komme på ret køl igen. Derfor er det vigtigt, at du som pårørende sørger for at gribe ind så hurtigt som muligt, og – om nødvendigt – får den rette professionelle hjælp hertil. En oplagt mulighed er at lade den misbrugsramte indskrive på et misbrugscenter, som har speciale inden for behandling af alkoholisme og lignende former for misbrug. Du bør sikre dig, at pågældende misbrugscenter benytter sig af en afvænningsmetode med dokumenterede resultater, for eksempel Minnesota kuren.

Behandlingscenter Stien – alkoholbehandling efter Minnesota modellen

På det anerkendte og velansete misbrugscenter Behandlingscenter Stien tilbydes alkoholbehandling og afvænning ifølge en terapeutisk metode, som bygger på grundprincipperne i den veldokumenterede Minnesota kur. Samtidig tilbydes forløb for familier til misbrugsramte, som har brug for hjælp til at komme videre med at bygge det nye liv op. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

Flere Nyheder